Měříme světlo

Upozornění:
v současné chvíli další zakázky z kapacitních důvodů nepřijímáme.

Měření intenzity světla dle ČSN 36 0011-3 (Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů),
měření nouzového světla,
funkční zkoušky provozního
a funkční zkoušky nouzového osvětlení.

Naše společnost se zabývá odborným měřením umělého osvětlení vnitřních prostor s výstupním měřícím protokolem.
Nabízíme měření umělého a nouzového osvětlení.
Dále provádíme funkční zkoušky nouzového osvětlení.
Dodáme protokoly o zjištění stavu osvětlovací soustavy - měření intenity slouží jako doklady pro vydání stavebního povolení a kolaudaci osvětlovací soustavy.

Problematikou měření intenzity denního světla se nazabýváme.
kanceláře měření osvětlení